TÀI LIỆU NỘI SINH

Tài liệu nội sinh gồm các tài liệu có bản quyền thuộc sở hữu của Trường Đại học Quảng Bình như bài giảng, giáo trình, khóa luận, đồ án, luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học…Các tài liệu nội sinh được tìm thấy và sử dụng thông qua Cổng thông tin của Thư viện.

Điều kiện sử dụng

Đối tượng bạn đọc được cấp tài khoản truy cập Cổng thông tin của TTHL; đăng nhập là yêu cầu bắt buộc cho việc xem/tải nguồn tài liệu nội sinh

Địa chỉ truy cập: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace