page
Thông báo tài liệu mới năm 2017 (Đợt 1)

Thông báo tài liệu mới năm 2017 (Đợt 1)

TT

Tên sách

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Số lượng

Phòng đọc

SÁCH VĂN HỌC - LỊCH SỬ

        1             

Nhân vật Mark Twain

TS. Dương Thị Ánh Tuyết

Đại học Quốc gia Hà Nội

2017

50

Đ5

        2             

Giáo trình Lịch sử Việt Nam tập 2 - từ thế kỉ X đến thế kỉ XVI

Đào Tố Uyên

Đại học sư phạm HN

2012

5

Đ5

        3             

Giáo trình Lịch sử Việt Nam tập 3 - từ thế kỉ XVI đến 1858

Nguyễn Cảnh Minh

Đại học sư phạm HN

2012

5

Đ5

        4             

Giáo trình Lịch sử Việt Nam tập 4 - từ 1858 đến 1918

Nguyễn Ngọc Cơ

Đại học sư phạm HN

2012

5

Đ5

        5             

Giáo trình Lịch sử Việt Nam tập 6 - từ 1945 đến 1954

Trần Bá Đệ

Đại học sư phạm HN

2013

5

Đ5

        6             

Giáo trình Lịch sử Việt Nam tập 7 - từ 1954 đến 1975

Trần Bá Đệ

Đại học sư phạm HN

2012

5

Đ5

        7             

Giáo trình Lịch sử Việt Nam tập 8 - từ 1975 đến nay

Trần Bá Đệ

Đại học sư phạm HN

2013

5

Đ5

        8             

Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới

Võ Thị Thu Hà

Đại học sư phạm HN

2016

3

Đ5

        9             

Giáo trình Phương pháp luận sử học

Phan Ngọc Liên

Đại học sư phạm HN

2011

5

Đ5

    10             

Hải ngoại kỷ sự (bìa cứng)

Thích Đại San

Đại học sư phạm HN

2016

2

Đ5

    11             

Hướng dẫn sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa Lịch sử lớp 10

Nguyễn Thị Côi

Đại học sư phạm HN

2013

5

Đ5

    12             

Hướng dẫn sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa Lịch sử lớp 11

Nguyễn Thị Côi

Đại học sư phạm HN

2010

5

Đ5

    13             

Hướng dẫn sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa Lịch sử lớp 12

Nguyễn Thị Côi

Đại học sư phạm HN

2013

5

Đ5

    14             

Lịch pháp học đại cương

Thái Hoàng

Đại học sư phạm HN

2008

5

Đ5

    15             

Lịch sử phong trào giải phóng dân tộc thế kỉ XX một cách tiếp cận

Đỗ Thanh Bình

Đại học sư phạm HN

2016

3

Đ5

    16             

Lịch sử quan hệ quốc tế

Vũ Dương Ninh

Đại học sư phạm HN

2016

5

Đ5

    17             

Lịch sử thế giới cận đại - Tập 1

Đào Tuấn Thành

Đại học sư phạm HN

2013

3

Đ5

    18             

Lịch sử thế giới cận đại - Tập 2

Phan Ngọc Liên

Đại học sư phạm HN

2016

5

Đ5

    19             

Một con đường sử học

Lương Ninh

Đại học sư phạm HN

2015

2

Đ5

    20             

Một số chuyên đề lịch sử cổ trung đại Việt Nam

Nguyễn Cảnh Minh

Đại học sư phạm HN

2008

5

Đ5

    21             

Một số chuyên đề lịch sử cổ trung đại Việt Nam - Tập 2

Nguyễn Cảnh Minh

Đại học sư phạm HN

2013

5

Đ5

    22             

Một số di tích lịch sử văn hóa Việt Nam - Dùng trong nhà trường

Đinh Ngọc Bảo

Đại học sư phạm HN

2012

2

Đ5

    23             

Phương pháp dạy học Lịch sử - Tập 1

Phan Ngọc Liên

Đại học sư phạm HN

2012

5

Đ5

    24             

Phương pháp dạy học Lịch sử - Tập 2

Phan Ngọc Liên

Đại học sư phạm HN

2012

5

Đ5

SÁCH KẾ TOÁN

    25             

Một số vấn đề phân tích rủi ro và đánh giá hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh cao su tiểu điền ở tỉnh Quảng Bình

Trần Tự Lực

Lao động – Xã hội

2016

20

Đ3

    26             

Nguyên lý kế toán – Lý thuyết và bài tập (Đã cập nhật Thông tư 200 và Thông tư 202)

Phan Đức Dũng

 Lao Động - Xã Hội

2015

3

Đ3

    27             

Nguyên lý kế toán

Nhiều tác giả

Kinh tế quốc dân

2015

3

Đ3

    28             

Giải đáp vướng mắc về chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Bộ Tài Chính

Tài Chính

2016

1

Đ3

    29             

Kế toán điều chỉnh số liệu khi sai sót và theo kết quả thanh tra, kiểm toán tại các cơ sở kinh doanh

Dương Xuân Thao

Tài Chính

2014

1

Đ3

    30             

Kế toán tài chính căn bản Lý thuyết, thực hành (Đại học Kinh tế quốc dân)

Nhiều tác giả

Tài Chính

2015

3

Đ3

    31             

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kế toán tài chính doanh nghiệp

Nhiều Tác Giả

Tài Chính

2010

2

Đ3

    32             

Ngân hàng đề thi, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập và bài giải nguyên lý kế toán

Phan Đức Dũng

 Tài Chính

2014

1

Đ3

    33             

Thuế và kế toán thuế Việt Nam: Lý thuyết và thực hành

Nhiều tác giả

Tài chính

2015

1

Đ3

    34             

Tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp sửa đổi bổ sung theo TT 200/2014/TT-BTC

Vụ chế độ kế toán kiểm toán


Tài Chính

2015

1

Đ3

    35             

Giáo trình kế toán máy

Trần Thị Song Minh

Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

2010

3

Đ3

    36             

Kế toán thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu và xây lắm (lý thuyết, bài tập có lời giải)

Nguyễn Phú Giang

 Tài Chính

2010

1

Đ3

    37             

Kiểm toán căn bản - Lý thuyết, câu hỏi và bài tập trắc nghiệm

TS. Trần Mạnh Dũng (CPA)

Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

2013

3

Đ3

    38             

Kế toán thuế

PGS.TS.Nguyễn Phú Giang – TS. Lê Thị Minh Huệ

Tài chính


2016

1

Đ3

    39             

Bài tập và bài giải kế toán ngân hàng

Nguyễn THị Loan

Kinh tế Tp Hồ Chí Minh

2014

3

Đ3

    40             

Luật kế toán 2015

Quốc hội

Chính trị quốc gia

2015

5

Đ3

    41             

Luật kiểm toán Nhà nước

Quốc hội

Lao động

2015

3

Đ3

    42             

Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp 2017

(Thay thế)

Bộ Tài chính

Tài chính

2017

1

Đ3

    43             

Kế toán ngân hàng

PGS.TS Trương Thị Hồng

Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh

2014

1

Đ3

    44             

Bài tập kế toán tài chính

Tập thể tác giả

Kinh tếTp.HCM

2016

3

Đ3

    45             

Bài tập thực hành kế toán

Trịnh Quốc Hùng

Phương Đông

2010

2

Đ3

    46             

Nguyên lý kế toán (Chỉnh sửa, bổ sung theo thông tư 200/2014/TT-BTC)

Võ Văn Nhị

 Kinh Tế HCM

2015

3

Đ3

    47             

Kế toán tài chính quyển 1

Trần Xuân Nam

Tài Chính

2015

1

Đ3

    48             

Kế toán tài chính quyển 2

Trần Xuân Nam

Tài chính

2015

1

Đ3

    49             

Kế toán chi phí (Tái bản lần 1, bổ sung mới năm 2014)

Chủ biên: Đoàn Ngọc Quế

 Kinh Tế HCM

2014

3

Đ3

    50             

Kế toán tài chính (Tái bản lần thứ 8 đã chỉnh sửa theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014)

Nhiều tác giả (Võ Văn Nhị - Chủ biên)

 Kinh Tế HCM

2015

3

Đ3

    51             

Hướng dẫn thực hành kế toán trên sổ kế toán

 Võ Văn Nhị

 Phương Đông

2010

1

Đ3

    52             

Hướng dẫn thực hành lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế GTGT theo phương pháp thủ công

 Đặng Văn Sáng

 Kinh Tế HCM

2013

1

Đ3

    53             

268 sơ đồ kế toán doanh nghiệp

võ Văn Nhị

Lao Động

2010

1

Đ3

    54             

Hệ Thống Thông Tin Kế Toán - Tập 1

ĐH Kinh tế HCM

Phương Đông

2012

3

Đ3

    55             

Hệ Thống Thông Tin Kế Toán - Tập 2

ĐH Kinh tế HCM

Phương Đông

2012

3

Đ3

    56             

Hệ Thống Thông Tin Kế Toán - Tập 3

ĐH Kinh tế HCM

Phương Đông

2012

3

Đ3

    57             

Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp

Võ Văn Nhị

Kinh tế Tp Hồ Chí Minh

2014

2

Đ3

    58             

Hướng dẫn thực hành kế toán, hàng tồn kho, tài sản cố định, các khoản công nợ

Võ Văn Nhị

Tài chính

2012

1

Đ3

    59             

Hệ thống bài tập kế toán và sơ đồ kế toán hành chính sự nghiệp

Võ Văn Nhị

Phương đông

2010

1

Đ3

    60             

Giáo trình kế toán mỹ

Phạm Thanh Liêm

Phương đông

2012

1

Đ3

    61             

Kế toán tài chính trong mối quan hệ với luật kế toán, 26 chuẩn mực kế toán

Võ Văn Nhị

Tài Chính

2012

1

Đ3

    62             

Nguyên lý kế toán mỹ

Đặng Kim Cương

Thống kê

2010

1

Đ3

    63             

133 sơ đồ kế toán doanh nghiệp

Võ Văn Nhị

Lao Động

 

1

Đ3

    64             

Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Võ Văn Nhị

Thống kê

2013

1

Đ3

    65             

Phân tích tài chính doanh nghiệp

Ngô Kim Phượng

ĐHNgân hang HCM

2013

3

Đ3

    66             

Thực hành kinh tế lượng cơ bản với Eviews

Nguyễn Văn Tùng

Kinh tế HCM

 

2

Đ3

    67             

Hệ thống bài tập & 315 câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Phan Ngọc Thùy Như, Trần Thế Sao

 

2015

1

Đ3

    68             

Ngân hàng trung ương - Các vai trò và các nghiệp vụ

Dương Hữu Hạnh 

Lao động

2010

1

Đ3

    69             

Kinh tế lượng

Huỳnh Đạt Hùng, Nguyễn Khánh Bình, Phạm Xuân Giang

Phương Đông

2013

1

Đ3

    70             

Giáo trình lập và thẩm định dự án đầu tư

Đỗ Phú Trần Tình

Giao thông vận tải

2011

1

Đ3

    71             

Du lịch Việt Nam hội nhập trong ASEAN

Nguyễn Văn Lưu

Văn hóa thông tin

 

3

Đ3

SÁCH CHÍNH TRỊ - PHÁP LUẬT

    72             

Giáo dục chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia dùng trong nhà trường (hỏi,đáp)

 

 

 

10

Đ2

    73             

GT chính trị học

 

 

 

10

Đ2

    74             

GT đạo đức học

 

 

 

10

Đ2

    75             

Pháp luật đại cương: Dành cho sv các trường ĐH, CĐ không chuyên ngành luật

 

 

 

10

Đ2

    76             

Pháp luật học

 

 

 

10

Đ2

    77             

Phương pháp dạy học giáo dục công dân ở THCS

 

 

 

10

Đ2

    78             

Phương pháp dạy học giáo dục công dân ở THPT

 

 

 

10

Đ2

    79             

Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật

 

 

 

10

Đ2

    80             

Quy chế tuyển chọn đề cử cán bộ, công chức ngành giáo dục

 

 

 

10

Đ2

    81             

Quy định về pháp luật về di chúc, thừa kế tài sản vợ chồng

 

 

 

10

Đ2

    82             

Quy định pháp luật về soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý các mẫu trình bày văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính

 

 

 

10

Đ2

    83             

Hỏi đáp các tình huống pháp luật về hợp đồng dân sự và nghĩa vụ dân sự

 

 

 

10

Đ2

    84             

Quy định pháp luật về hộ tịch,cư trú, hôn nhân gia đình, nuôi con nuôi và các văn bản có liên quan

 

 

 

10

Đ2

    85             

Tình huống pháp luật về thừa kế

 

 

 

10

Đ2

    86             

Tình huống pháp luật về hộ khẩu

 

 

 

10

Đ2

    87             

Tìm hiểu pháp luật về hôn nhân gia đình

 

 

 

10

Đ2

    88             

Tình huống pháp luật về trình tự thủ tục khởi kiện vụ án dân sự

 

 

 

10

Đ2

    89             

Hỏi đáp các tình huống pháp luật về hợp đồng dân sự và nghĩa vụ dân sự

 

 

 

10

Đ2

    90             

Hợp đồng dân sự và các tranh chấp thường gặp

 

 

 

10

Đ2

SÁCH SINH HỌC

    91             

Sinh học phát triển thực vật

Nguyễn Như Khanh

Giáo dục

2009

15

Đ3

    92             

Giáo trình sinh học phát triển

Nguyễn Như Khanh

Giáo dục

2012

15

Đ3