TÀI LIỆU IN

Tài liệu dạng in của TTHL gồm đa dạng các xuất bản phẩm dạng in phục vụ cho việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu và giải trí lành mạnh, bao gồm sách, báo, tạp chí, khóa luận/đồ án, luận văn, luận án, các sản phẩm nghiên cứu khoa học, bản vẽ, bản đồ,...được bố trí theo các đặc điểm chức năng tại các phòng đọc.

Cụ thể:

  •  Phòng đọc 1 (Tầng 1): Khóa luận, Luận văn tốt nghiệp của Sinh viên; Giáo trình, Bài giảng của Giảng viên trường ĐHQB biên soạn; Kỷ yếu hội thảo; Nghiên cứu khoa học; Tạp chí; Băng đĩa
  • Phòng đọc 4 (Tầng 1): Tiếng Anh; Tiếng Pháp; Tiếng Trung
  • Phòng đọc 2 (Tầng 1): Chính trị; Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh; Công tác Xã hội; Dân số; Địa lý kinh tế; Du lịch; Giáo dục quốc phòng; Kinh tế chính trị, CNXHKH; Kinh tế học; Lịch sử Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh; Ngôn ngữ Tiếng Việt; Pháp luật; Phát triển nông thôn; Tài nguyên môi trường; Tâm lý- Giáo dục; Thư viện - Thông tin; Tiểu học - Mầm non; Tin học; Tôn giáo; Triết học; Văn hóa;
  •  Phòng đọc 3 (Tầng 2): Toán; Vật lý; Hóa học; Sinh học; Thủy sản, Chăn nuôi; Lâm nghiệp, Trồng trọt; Khoa học về trái đất; Thiên văn; Kỹ thuật, Công nghệ; Kế toán; Quản trị kinh doanh
  • Phòng đọc 5 (Tầng 3): Văn học; Lịch sử; Địa lý du lịch; Âm nhạc; Mỹ thuật; Thể dục thể thao

Cách thức sử dụng

  •  Bước 1: Tra cứu, định vị và xác định tình trạng tài liệu trong kho
  •  Bước 2: Vào kho lấy tài liệu
  •  Bước 3: Thực hiện thủ tục mượn tài liệu
  • Bước 4: Sử dụng tài liệu một cách có ý thức
  • Bước 5: Trả tài liệu đúng hạn và đúng vị trí yêu cầu

Chính sách sử dụng
Đọc tại TTHL và/hoặc cho mang ra khỏi TTHL tùy từng tài liệu cụ thể

Địa chỉ truy cập: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8282