Phòng đọc 3 giới thiệu sách hay tháng 10/2021: “Gia đình trẻ và việc hình thành nhân cách thanh niên”. Tác giả: PTS Dương Tự Đam.

     22/10/2021

Trong xã hội con người, gia đình là một cái nôi từ đó con người được nuôi nấng, chăm sóc giáo dục để lớn lên trở thành những công dân hữu ích cho xã hội. Chỉ có những gia đình nề nếp và hạnh phúc mới xây dựng được một xã hội có kỷ cương và phồn vinh.
🌱🌳🌹Hiện nay, gia đình đang là một vấn đề nổi bật được xã hội và thời đại hết sức qian tâm. Mọi người mong muốn có được những đường hướng, nội dung và biện pháp tích cực để xây dựng và củng cố nền tảng gia đình, ngăn chặn sự xuống cấp và tha hóa cũng như sự xung đột đổ vỡ của gia đình, góp phần giáo dục con người mới phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
🌺🌿🌹Để giúp bạn đọc nghiên cứu một cách sâu sắc những vấn đề lý luận và thực tiễn cùng với vấn đề cơ bản về nội dung, phương pháp giáo dục con cái góp phần hình thành nhân cách thanh niên thời đại mới; Trung tâm Học liệu – Trường Đại học Quảng Bình trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách: “Gia đình trẻ và việc hình thành nhân cách thanh niên” của PTS Dương Tự Đam.
🌿🌺🌹🌷Cuốn sách hiện có ở phòng đọc 3 - Trung tâm Học liệu - Trường Đại học Quảng Bình có KHPL: 10233 với số lượng 07 cuốn. Xin trân trọng giới thiệu tới quý bạn đọc!