Lịch công tác - Tuần 51. Năm học 2018 – 2019

     30/07/2019

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

Hai

29/7

 

 

 

 

 

Ba

30/7

 

 

 

 

 

31/7

 

 

 

 

 

Năm

01/8

14h30

Hội nghị Giao ban Trưởng đơn vị tháng 7/2019

Theo Quy định

Phòng họp tầng 3

đ/c Hoàn

Sáu

02/8

14h00

Tổng kết khóa Tiếng Việt dự bị cho LHS  Lào năm học 2018-2019

Theo Kế hoạch số 1306/KH-ĐHQB (29/7/2019)

Phòng Hội thảo, TT Học liệu

đ/c Tám mở cửa

Bảy

03/8

 

 

 

 

 

CN

04/8