Lịch công tác - Tuần 50. Năm học 2018 – 2019

     22/07/2019

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

Hai

22/7

 

 

 

 

 

Ba

23/7

8h00

Nghiệm thu đề KHCN cấp cơ sở của TS. Nguyễn Văn Duy

Theo Quyết định

Phòng Tự nghiên cứu của GV, TT Học liệu

đ/c Tám mở cửa

24/7

 

 

 

 

 

Năm

25/7

15h30

Họp Ban chấp hành Công đoàn mở rộng

Khách mời; BCH Công đoàn; Tổ trưởng các Tổ CĐ

Phòng họp tầng 3

 

đ/c Phương Anh

Sáu

26/7

 

 

 

 

 

Bảy

27/7

 

 

 

 

 

CN

28/7