Lịch công tác - Tuần 4. Năm học 2019 – 2020

     06/09/2019

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

Hai

9/9

 

 

 

 

 

Ba

10/9

 

 

 

 

 

11/9

 

 

 

 

 

Năm

12/9

8h00

Hội nghị CC, VC và người LĐ năm học 2019-2020 TT Học liệu

Lãnh đạo Trường, đơn vị chức năng và toàn thể CBVC Trung tâm

Phòng họp tầng 2, TT Học liệu

 

9h30

Hội nghị CC, VC và người LĐ năm học 2019-2020 TT NC ASEAN

ãnh đạo Trường, đơn vị chức năng và toàn thể CBVC Trung tâm

đ/c Hoàn, Phương Anh

Sáu

13/9

 

 

 

 

 

Bảy

14/9

 

 

 

 

 

CN

15/9