Lịch công tác - Tuần 3. Năm học 2019 – 2020

     06/09/2019

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

Hai

2/9

NGHĨ LỄ 2/9

Ba

3/9

 

 

 

 

 

4/9

 

 

 

 

 

Năm

5/9

14h30

Họp Chi bộ TTHL

Đảng viên CB

VP TTHL

 

15h30

Họp Trung tâm

CBGV TTHL

 

Sáu

6/9

 

 

 

 

 

Bảy

7/9

 

 

 

 

 

CN

8/9