page
Lịch công tác - Tuần 27. Năm học 2018 – 2019

Lịch công tác - Tuần 27. Năm học 2018 – 2019

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

Hai

11/2

8h00

Tết Trồng cây

Đảng ủy, BGH, Trưởng, phó các đơn vị, đại diện các tổ chức chính trị-xã hội

Khuôn viên Trường

 

8h30

Gặp mặt đầu Xuân Kỷ Hợi 2019

Đảng ủy, BGH, Trưởng, phó các đơn vị, đại diện các tổ chức chính trị-xã hội; Thạc sỹ, Tiến sỹ bảo vệ, tuyển dụng, hợp đồng năm 2018

Phòng Hội thảo, TT Học liệu

 

Ba

12/2

 

 

 

 

 

13/2

 

 

 

 

 

Năm

14/2

 

 

 

 

 

Sáu

15/2

8h00

Họp chi bộ TTHL

Đảng viên CB

VP TTHL

 

9h00

Họp Trung tâm

CBGV TTHL

 

Bảy

16/2

 

 

 

 

 

CN

17/2