page
Lịch công tác - Tuần 24. Năm học 2018 – 2019

Lịch công tác - Tuần 24. Năm học 2018 – 2019

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

Hai

21/1

14h00

Tổng kết chi bộ

Trung tâm Học liệu

Đảng viên CB

VP TTHL

 

Ba

22/1

 

 

 

 

 

23/1

 

 

 

 

 

Năm

24/1

 

 

 

 

 

Sáu

25/1

 

 

 

 

 

Bảy

26/1

 

 

 

 

 

CN

27/1