Lịch công tác - Tuần 2. Năm học 2019 – 2020

     26/08/2019

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

Hai

26/8

 

 

 

 

 

Ba

27/8

 

 

 

 

 

28/8

 

 

 

 

 

Năm

29/8

14h00

Hội nghị Giao ban Trưởng đơn vị tháng 8/2019

Theo Quy định

Phòng họp tầng 3

đ/c Hoàn

Sáu

30/8

 

 

 

 

 

Bảy

31/8

 

 

 

 

 

CN

1/9