Lịch công tác - Tuần 1. Năm học 2019 – 2020

     20/08/2019

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

Hai

19/8

 

 

 

 

 

Ba

20/8

8h00

Họp chi bộ TTHL

Đảng viên CB

VP TTHL

 

9h00

Họp Trung tâm HL

CBGV TTHL

 

21/8

 

 

 

 

 

Năm

22/8

8h00

Đón tiếp và làm việc với đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội

Theo Kế hoạch số 1402/KH-QLKH&HTQT (13/8/2019)

Phòng tự NC của SV, TT Học liệu

đ/c Tám mở cửa

Sáu

23/8

 

 

 

 

 

Bảy

24/8

 

 

 

 

 

CN

25/8