HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG TRUNG TÂM HỌC LIỆU. NĂM HỌC 2019 – 2020

     13/09/2019
Nhằm tổng kết, đánh giá quá trình hoạt động của Trung tâm Học liệu trong năm học 2018 - 2019 và xác định nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 – 2020. Vào lúc 8h00, ngày 12/09/2019 Trung tâm Học liệu đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm học 2019 – 2020.

      Tham dự Hội nghị có PGS. TS. Hoàng Dương Hùng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Nguyễn Phương Văn – GĐ Trung tâm HTSV & KN; TS. Nguyễn Thị Mai Hoa – GĐ Trung tâm NC ASEAN và toàn thể cán bộ, giảng viên của Trung tâm Học liệu.

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe TS. Đậu Mạnh Hoàn – Giám đốc Trung tâm Học liệu báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 và triễn khai kế hoạch năm học 2019 – 2020; Ths. Trần Thị Lụa - PGĐ Trung tâm Học liệu trình bày tham luận “Các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng” ; CN. Trương Thị Phương Anh – Tổ trưởng Công đoàn phát động phong trào thi đua của CĐ; CN. Cao Thị Bích Hồng – Thư ký Hội nghị thông qua các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2019-2020.

TS. Đậu Mạnh Hoàn – Giám đốc Trung tâm Học liệu báo cáo tổng kết

 

     Theo đó, trong năm học 2018 – 2019, dưới sự lãnh đạo của Ban giám hiệu trường Đại học Quảng Bình, Trung tâm Học liệu đã tổ chức, triển khai thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ; Cán bộ trong đơn vị có ý thức rèn luyện phấn đấu, tăng cường học hỏi để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ được giao. Hoạt động công đoàn đã phát huy được vai trò tích cực: chăm lo, động viên tinh thần kịp thời đến đời sống cán bộ - viên chức. Các đoàn viên được tham gia các hoạt động phong trào và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

     Tại hội nghị PGS. TS. Hoàng Dương Hùng đã phát biểu chỉ đạo, định hướng cho việc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ mới trong năm học 2019- 2020 và đưa ra một số giải pháp phát triển Trung tâm Học liệu trong những năm tiếp theo; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc và quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ cộng đồng.

 

PGS. TS. Hoàng Dương Hùng – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo

 

     Cũng tại Hội nghị, các đại biểu và cán bộ viên chức Trung tâm đã tập trung thảo luận những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ của Trung tâm. Các ý kiến cơ bản đều nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo nghị quyết và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch với chất lượng và hiệu quả cao nhất trong năm học 2019 – 2020.

TS. Nguyễn Phương Văn – GĐ Trung tâm HTSV & KN trình bày ý kiến tại Hội nghị

    Tổng kết tại Hội nghị, TS. Đậu Mạnh Hoàn đã kết luận: Hội nghị đã diễn ra theo đúng yêu cầu kế hoạch và thực hiện cơ bản mục tiêu của Hội nghị. Các ý kiến đưa ra tại Hội nghị đã được Hội nghị đồng tình và nhất trí cao. Trong năm học 2019 – 2020, tập thể Trung tâm Học liệu cố gắng phấn đấu hơn nữa để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu trong dự thảo nghị quyết Hội nghị đã tán thành.

     Hội nghị kết thúc vào hồi 9h30' cùng ngày.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Ths. Trần Thị Lụa – PGĐ Trung tâm Học liệu trình bày tham luận

“Các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng”

CN. Trương Thị Phương Anh – Tổ trưởng Công đoàn

phát động phong trào thi đua của CĐ

CN. Cao Thị Bích Hồng – Thư ký Hội nghị

thông qua các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2019-2020.