Phòng đọc 2 giới thiệu sách hay tháng 10/2021: “Phương pháp dạy học môn học về tự nhiên và xã hội” của tác giả Nguyễn Thị Thấn chủ biên

     04/10/2021

        Phương pháp dạy học các môn học về tự nhiên- xã hội là cơ sở làm quen với cách tư duy khoa học rèn luyện kỹ năng dạy học các môn học về tự nhiên xã hội. Để giúp cho người học đổi mới trong phương pháp dạy học các môn học về tự nhiên- xã hội, xin giới thiệu đến bạn đọc Giáo trình “Phương pháp dạy học môn học về tự nhiên và xã hội” của tác giả Nguyễn Thị Thấn chủ biên và nhiều tác giả khác. Giáo trình được nhà xuất bản Đại học sư phạm phát hành năm 2018.
🌱🌹Giáo trình được biên soạn thành 2 phần. Nội dung chính của mỗi phần gồm:
🌷Phần I: Những vấn đề chung về lí luận dạy học các môn học về Tự nhiên và Xã hội.
🌹Phần II: Hướng dẫn dạy học các môn học về tự nhiên và xã hội.
🍀🌺🌻Giáo trình được biên soạn tương đối đầy đủ và cụ thể nhằm giúp cho sinh viên, dặc biệt sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học có khả năng lập kế hoạch dạy học và tiến hành dạy học các môn học về tự nhiên- xã hội, có khả năng tự học và tự nghiên cứu, tạo cho sinh viên sự say mê với môn học và việc dạy học các môn học.
🌿🌸🌼Sách hiện có tại Phòng đọc 2 (tầng 1) Trung tâm Học liệu ! Số lượng 20 cuốn, với KHPL 372.357, Số ĐKCB:12748.