page
Đồng chí Đậu Mạnh Hoàn - Bí thư chi bộ Trung tâm Học liệu  đã trao Quyết định cho đảng viên mới Nguyễn Thị Tố Oanh

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN QUẦN CHÚNG NGUYỄN THỊ TỐ OANH (28/8/2018)

Công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Chiều ngày 28/08/2018, được sự nhất trí của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình, Chi bộ Trung tâm Học liệu đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Tố Oanh.

Read More
Toàn cảnh buổi lễ

LỄ KẾT NẠP QUẦN CHÚNG HOÀNG VĂN TÁM (12/5/2017)

Được sự nhất trí của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình vào lúc 16h30 ngày 12 tháng 5 năm 2017, chi bộ Trung tâm Học liệu đã long trọng tổ chức buổi kết nạp Đảng viên cho quần chúng Hoàng Văn Tám.

Read More
Toàn cảnh Đại hội

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUNG TÂM HỌC LIỆU NHIỆM KỲ 2015 - 2017

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch số 689-KH/ĐU ngày 19 tháng 01 năm 2014 của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình về Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2017 và Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Quảng...

Read More
Đ/c Trương Thị Tư - Bí thư chi bộ Trung tâm Học Liệu  đọc Quyết định kết nạp Đảng viên

KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN CHO QUẦN CHÚNG TRẦN THỊ LỤA (5/2/2015)

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình về việc tổ chức lễ kết nạp Đảng viên, vào lúc 15h00 ngày 05 tháng 02 năm 2015, Chi bộ Trung tâm Học liệu đã long trọng tổ chức buổi kết nạp đảng viên cho quần chúng Trần Thị Lụa.

Read More
Đ/c Trương Thị Tư, Bí thư chi bộ Trung tâm Học liệu đọc Quyết định Kết nạp Đảng của đ/c Nguyễn Thị Phương Chi

Lễ kết nạp đảng viên Nguyễn Thị Phương Chi ngày 09/5/2014

Thực hiện kế hoạch phát triển Đảng nhiệm kỳ 2012 - 2015, được sự cho phép của Đảng ủy Khối các Cơ quan Tỉnh và Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình, ngày 09 tháng 05 năm 2014, Chi bộ Trung tâm Học liệu đã tiến hành Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Phương Chi.

Read More