Đồng chí Đậu Mạnh Hoàn - Bí thư chi bộ Trung tâm Học liệu  đã trao Quyết định cho đảng viên mới Nguyễn Thị Tố Oanh

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN QUẦN CHÚNG NGUYỄN THỊ TỐ OANH (28/8/2018)

Công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng...

Toàn cảnh buổi lễ

LỄ KẾT NẠP QUẦN CHÚNG HOÀNG VĂN TÁM (12/5/2017)

Được sự nhất trí của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình...

Toàn cảnh Đại hội

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUNG TÂM HỌC LIỆU NHIỆM KỲ 2015 - 2017

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30 tháng...

Đ/c Trương Thị Tư - Bí thư chi bộ Trung tâm Học Liệu  đọc Quyết định kết nạp Đảng viên

KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN CHO QUẦN CHÚNG TRẦN THỊ LỤA (5/2/2015)

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Trường Đại học Quảng...

Đ/c Trương Thị Tư, Bí thư chi bộ Trung tâm Học liệu đọc Quyết định Kết nạp Đảng của đ/c Nguyễn Thị Phương Chi

Lễ kết nạp đảng viên Nguyễn Thị Phương Chi ngày 09/5/2014

Thực hiện kế hoạch phát triển Đảng nhiệm kỳ 2012...

Footer

Copyright © 2018LRC-QBU. All rights reserved.

professional logo