TIN TỨC

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG  TRUNG TÂM HỌC LIỆU, NĂM HỌC 2021 – 2022
TTHL 27/10/2021 0

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG...

     Nhằm tổng kết, đánh giá quá trình hoạt động của Trung tâm Học liệu trong năm học 2020 – 2021 và xây dựng kế hoạch năm học 2021 – 2022. Vào lúc 8h, ngày 26/10/2021, Trung tâm Học liệu tổ chức Hội nghị viên... 27/10/2021

Những bất cập trong quá trình học tập của thế hệ trẻ
TTHL 24/08/2021 0

Những bất cập trong quá trình học tập của thế...

    GD&TĐ - Từ tấm gương Hồ Chí Minh, có thể thấy rằng tinh thần tự học quan trọng là thế, nó đã góp phần hun đúc nên một lãnh tụ vĩ đại cho đất nước, mang lại độc lập tự do cho tổ quốc và giải phóng cho dân tộc,... 24/08/2021

Tài liệu mới

Liên kết

  • imgimg
  • imgimg
  • imgimg
  • imgimg
  • imgimg
  • imgimg