TIN TỨC

Bảo vệ thành công đề tài KHCN cấp cơ sở của TS. Đậu Mạnh Hoàn
TTHL 29/11/2019 0

Bảo vệ thành công đề tài KHCN cấp cơ sở...

     Với mục đích ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi hoạt động trong thư viện nhằm phục vụ và nâng cao hiệu quả cho công tác quản lý và chuyên môn tại Trung tâm Học liệu; Đồng thời đáp ứng tốt công tác... 29/11/2019

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG  TRUNG TÂM HỌC LIỆU. NĂM HỌC 2019 – 2020
TTHL 13/09/2019 0

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG...

     Nhằm tổng kết, đánh giá quá trình hoạt động của Trung tâm Học liệu trong năm học 2018 - 2019 và xác định nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 – 2020. Vào lúc 8h00, ngày 12/09/2019 Trung tâm Học liệu đã tổ... 13/09/2019

Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ VI năm 2019 tại Trung tâm Học liệu, Trường Đại học Quảng Bình
TTHL 22/04/2019 0

Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ VI năm...

     Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam, sáng ngày 19/4/2019 tại Trung tâm Học liệu, Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức các hoạt động Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ... 22/04/2019

Tài liệu mới

Liên kết

  • imgimg
  • imgimg
  • imgimg
  • imgimg
  • imgimg
  • imgimg