Sách Thư Viện

Với tổng số lượng bản sách: 99.167 (bản), 9.601 (đầu sách)... Bạn đọc có thể đăng nhập vào bằng tài khoản của mình để tra cứu, mượn trả, gia hạn tài liệu trực tuyến...

Tài liệu số

Tập hợp những Luận án, Luận văn thạc sĩ, Khóa luận, đồ án sinh viên, Báo cáo nghiên cứu khoa học, báo cáo tốt nghiệp... Bạn đọc liên hệ với trung tâm để được sử dụng nó.

Thư viện mở

Open Library is a project of the non-profit Internet Archive and has been funded in part by a grant from the California State Library and the Kahle/Austin Foundation.