Trung tâm Học liệu - Trường Đại học Quảng Bình tổ chức Hội nghị Bạn đọc năm 2014

Trung tâm Học liệu - Trường Đại học Quảng Bình tổ chức Hội nghị Bạn đọc năm 2014

21/09/2018

Nhằm tiếp tục hưởng ứng Ngày hội sách và tôn vinh Văn hóa đọc, kỷ...

Đón tiếp và làm việc với đoàn công tác Trường Đại học Maejo, Thái Lan

Đón tiếp và làm việc với đoàn công tác Trường Đại học Maejo, Thái Lan

19/09/2018

Sáng ngày 13/8/2018, đoàn công tác Khoa Sản xuất Nông nghiệp, Trường Đại học Maejo...

Tổng kết và trao giải cuộc thi “Viết về người phụ nữ của tôi”

Tổng kết và trao giải cuộc thi “Viết về người phụ nữ của tôi”

01/04/2018

Nhằm biểu dương, khen thưởng các công đoàn viên và sinh viên có thành tích...

Triển lãm ảnh và tư liệu về Biển, đảo Việt Nam

Triển lãm ảnh và tư liệu về Biển, đảo Việt Nam

01/04/2018

Thực hiện Công văn số 2237/UBND-VX ngày 28/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình...

Footer

Copyright © 2018LRC-QBU. All rights reserved.

Designed and Maintained by LRC-QBU