TIN TỨC

Những bất cập trong quá trình học tập của thế hệ trẻ
TTHL 24/08/2021 0

Những bất cập trong quá trình học tập của thế...

    GD&TĐ - Từ tấm gương Hồ Chí Minh, có thể thấy rằng tinh thần tự học quan trọng là thế, nó đã góp phần hun đúc nên một lãnh tụ vĩ đại cho đất nước, mang lại độc lập tự do cho tổ quốc và giải phóng cho dân tộc,... 24/08/2021

Quản trị tri thức và khả năng ứng dụng trong thư viện các trường đại học
TTHL 24/08/2021 0

Quản trị tri thức và khả năng ứng dụng trong...

    Chúng ta đang sống trong một thời đại mà nền kinh tế thế giới đang chuyển biến từ một nền kinh tế chủ yếu dựa vào nguồn tài nguyên hạn hẹp của thiên nhiên sang một nền kinh tế của thông tin và trí tuệ. Các tài nguyên thiên nhiên... 24/08/2021

Tài liệu mới

Liên kết

  • imgimg
  • imgimg
  • imgimg
  • imgimg
  • imgimg
  • imgimg