TIN TỨC

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUNG TÂM HỌC LIỆU NHIỆM KỲ 2022 – 2025
TTHL 15/08/2022 0

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUNG TÂM HỌC LIỆU NHIỆM KỲ...

     Thực hiện Kế hoạch 147-KH/ĐU của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình, ngày 11/8/2022, Chi bộ Trung tâm Học liệu đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 -... 15/08/2022

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh năm 2022  “VỀ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG; ĐỔI MỚI SÁNG TẠO; KHƠI DẬY Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG, KHÁT VỌNG XÂY DỰNG CUỘC SỐNG
TTHL 05/08/2022 0

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo...

     Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/CB ngày 27/7/2022 của Chi bộ TTHL về tổ chức sinh hoạt chuyên đề 2022-2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngày 4/8/2022, Chi bộ Trung tâm Học liệu... 05/08/2022

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh”
TTHL 04/08/2022 0

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo...

     Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/CB ngày 27/7/2022 của Chi bộ TTHL về tổ chức sinh hoạt chuyên đề 2022-2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngày 30/6/2022, Chi bộ Trung tâm Học liệu – Trường... 04/08/2022

Tài liệu mới

Liên kết

  • imgimg
  • imgimg
  • imgimg
  • imgimg
  • imgimg
  • imgimg